google-site-verification=GMVUXeBuoutnoYl-XZOlNTlwqwzKbE262n51-8xoOP0
  • 0538 260 91 53

  • paritedanismanlik@gmail.com

  • Ankara / Çankaya

Tamamlama Vizesi İşlemleri

Yatırım teşvik belgesi almanız halinde aşağıdaki desteklerden yararlanma hakkınız doğacaktır. Aşağıdaki destekler yatırımın yapılacağı adrese, yatırımın türüne, yatırım kapsamında üretilecek ürünlerin cinsine, yatırımın tutarına  bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak 1 ve 2. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari yatırım tutarı 1.000.000 TL dir. 3-4-5-6. bölgelerde yapılacak yatırımlarda ise asgari yatırım tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

* Makine ve ekipman alımında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti vardır.

* Sigorta primi işveren hissesi desteği (bu destek teşvik kapandıktan sonra uygulanır)

* Sigorta primi işçi desteği (bu destek teşvik kapandıktan sonra uygulanır)

* Gelir vergisi stopajı desteği (bu destek teşvik kapandıktan sonra uygulanır)

* Kurumlar vergisi indirimi

* Faiz desteği

* Talep Edilmesi halinde yatırım yeri tahsisinden yararlanılır (Yatırım teşvik belgesinin verilmesi doğrudan yer tahsis işlemi yapılacağı anlamına gelmez. Yer tahsis işlemi için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü yetkilidir)

 

02.07.2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi başvuruları tamamen elektronik ortama geçmiş bulunmaktadır. Başvuruların yapılması, sonuçlanması, takibi işlemleri elektronik ortamda yapılacak olup fiziki olarak yatırım teşvik belgesi verilmeyecektir. Firmanızın bize vereceği elektronik imza yetkisi ile işlemlerinizin takibini yapabileceğiz.

Yeni sistemde yatırım teşvik belgesi aşamaları şu şekilde olacaktır.

Birinci aşama olarak elektronik ortamda firmanızın kaydını sağlayacağız. Bunun için firmanızdan şu evrakları isteyeceğiz; firma kaşeli imzalı başvuru dilekçesi, noter onaylı taahhütname, noter onaylı imza sirküleri, firma kaşeli imzalı yetkilendirme formu.

İkinci aşama olarak sistemden firmanızın açılmasının akabinde firma ortak bilgisi, sermaye bilgisi vb. bazı bilgilerinizi sisteme tanıtarak ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz.

Üçüncü aşama olarak yapacağınız yatırım, alınacak makine ekipmanlara göre başvurunuzu sistem üzerinden yapacağız.

Yatırım teşvik belgenizin sonuçlanmasının akabinde bakanlık tarafından hem firmanıza hem de kullanıcı kişiye onay maili gelmektedir. 

Yeni sistemde yerli makine alımları ve ithal makine alımları için ayrı ayrı işlemler yapılması gerekiyor. Yerli alımlar için satıcı firmaların sisteme tanıtılması gerekmektedir. Yine ithal işlemleri için ön bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin takibi ciddi dikkat istemektedir. Yeni sistem bazı kolaylıklar getiriyor gibi görünse de ciddi takip isteyen bir süreçtir. Faturaların sisteme girişi,  beyannamelerin sisteme girişi işlemleri dikkat istemektedir. 

Yeni sistemde işlemlerinizin sağlıklı bir şekilde takibi için önceliğinizin danışmanlık firmasıyla çalışmak olması gerektiğini vurgulamak isteriz.

 

ÖNEMLİ NOT: 02.07.2018 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER ESKİ SİSTEME GÖRE DEVAM ETMEKTEDİR.