Yatırım teşvik belgesi kapsamında Leasing (Finansal Kiralama) işlemlerinde yatırım tutarları değişmiştir.

22/6/2018 tarih 30456 sayılı resmi gazete de yayınlanan tebliğ ile birlikte Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.