02.07.2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi başvuruları elektronik ortamda verilmeye başlanmıştır. Başvurusu olumlu olarak sonuçlanan firmalara bakanlık tarafından gönderilen onay maili içeriği aşağıdaki gibidir...
Sayın Yatırımcı,
Başvurunuza konu yatırım projeniz Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden değerlendirilmiştir. Yatırım teşvik belgeniz, projenizin karakteristiğine uygun olan destek unsurlarından yararlandırılmak üzere elektronik ortamda düzenlenmiştir. 02/07/2018 tarihinden önceki uygulamadan farklı olarak, Bakanlığımızca tarafınıza herhangi bir basılı evrak gönderilmeyecektir. Sistemden belge çıktısı almanız da mümkün değildir. Yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü başvuru (makine-teçhizat listesi değişikliği, süre uzatımı, revize, devir, satış, ihraç, kiralama vb.) yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından nitelikli elektronik sertifika aracılığıyla E-TUYS üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu başvuruların adım adım nasıl gerçekleştirileceği, Bakanlığımız internet sayfasında ve kullanıcı ekranının sağ üst köşesinde yer alan Teşvik Belgesi Kılavuzu'nda ekran görüntüleriyle açıklanmıştır. Kullanıcılar tarafından e-imza uygulaması kapsamında E-TUYS’a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca yatırımcıya aittir. Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithal ve yerli makine-teçhizat teminlerinde, alımı gerçekleştirilecek her bir makine-teçhizat için alım yapılmadan önce kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Teşvik Belgesi Kılavuzu'nda belirtilen şekilde işlem başlatılması gerekmektedir. İthal ve yerli makine-teçhizat alımları dışında kalan yatırım dönemine ait her türlü yatırım harcamasının (bina-inşaat, arsa-arazi, yardımcı makine-teçhizat, diğer harcamalar vb.), harcamanın gerçekleşmesinin ardından, kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden Teşvik Belgesi Kılavuzu'nda belirtilen şekilde kaydı gerçekleştirilecektir. Yatırım süresinin bitimi (ek süreler dahil) tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması için Bakanlığımıza E-TUYS aracılığıyla müracaat edilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel  Müdürlüğü