E-TUYS
Kullanıcı Yetkilendirme Formu
Temsil Edilen Yatırımcının / Şirketin / Şubenin
 Adı / Unvanı  
 Vergi No / T.C. Kimlik No  
 Adresi      
 E-posta Adresi  
Yetkilendirilecek Kişinin
Adı  
Soyadı  
Uyruğu  
T.C. Kimlik No  
Pasaport Numarası -
İş Adresi
E-Posta Adresi  
İş Telefonu  
Cep Telefonu  
       
               (Yatırımcıyı, Şirketi veya Şubeyi temsile yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları)
  (Kaşesi)